Sven Erik Larsen
Nystadveien 19B
3967 Stathelle
+47 921 20 111
svenerikREMOVE@designfoto.no

DESIGNFOTO.NO

Vilkår og betingelser


Oppdatert 31.01.2024

Innledning

Disse vilkårene regulerer bruken av nettsiden DESIGNFOTO.NO (heretter referert til som «Nettstedet»), som eies og drives av DESIGNFOTO.NO SVEN ERIK LARSEN (heretter referert til som «Vi» eller «Oss»).

Ved å bruke Nettstedet godtar du å følge disse vilkårene og betingelsene, samt alle gjeldende lover og forskrifter. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, ber vi det vennligst ikke bruke Nettstedet.

Opphavsrett og immaterielle rettigheter

Nettstedet og alt innhold som publiseres på Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, grafikk, lyd og video, er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Du samtykker i å respektere disse rettighetene og ikke kopiere, distribuere eller på annen måte bruke innhold fra Nettstedet uten vår skriftlige tillatelse.

Vilkår for booking av møter

Ved å booke en time på designfoto.no/booking, aksepterer du følgende vilkår og betingelser:

1. Typer bookinger

Møtebookingen tilbys i tre spesifikke kategorier, som beskrevet nedenfor:

  • Support: For kunder med en aktiv avtale som trenger support med en tjeneste vi leverer. Dette inkluderer veiledning, teknisk assistanse og feilsøking i henhold til tjenesten som er dekket av den eksisterende avtalen.
  • Prosjektmøte: For kunder som har et aktivt prosjekt hos oss som vi jobber med akkurat nå, og som ennå ikke er fullført. Dette kan inkludere statusoppdateringer, samtaler om veien fremover og samarbeid for å sikre prosjektet.
  • Konsultasjon: For kunder som ønsker å benytte seg av vår ekspertise utenom våre faste avtaler. Dette kan inkludere rådgivning, planlegging og spesialisert veiledning. Avtalt pris faktureres på etterskudd.

2. Aktiv avtale

En «aktiv avtale» refererer til en løpende kontrakt mellom deg og designfoto.no, hvor begge parter har forpliktet seg til spesifikke tjenester og betingelser. En aktiv avtale gir deg tilgang til de inkluderte tjenestene i avtalen uten ekstra kostnader.

3. Tekniske krav

Alle møter foregår på Zoom. Det er ditt ansvar å ha det tekniske på din side klar til bruk ved møtestart. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, fungerende internettilkobling, lyd og bilde.

4. Avbestilling eller endring

Eventuell avbestilling eller endring av tidspunkt må skje senest 12 timer i forkant. Endringer og avbestillinger gjøres ved å ta kontakt med oss direkte på telefon 921 20 111. Manglende overholdelse vil resultere i at du blir fakturert 970 kr for support og prosjektmøte, eller full pris for konsultasjon.

5. Uteblitte møter

Møter hvor du uteblir vil resultere i at du blir fakturert 970 kr for support og prosjektmøte, eller full pris for konsultasjon, med mindre det foreligger en gyldig grunn. Gyldige grunner kan inkludere, men er ikke begrenset til, alvorlig sykdom, familiekrise eller uforutsette tekniske problemer som hindrer tilgang til møtet. All uteblivelse må dokumenteres og godkjennes av oss for å unngå fakturering. 

6. Vår rett til avlysning

Vi forbeholder oss retten til å avlyse et møte av en hvilken som helst grunn, uten å måtte oppgi grunnen. I slike tilfeller vil du bli informert så snart som mulig, og eventuelle gebyrer som allerede er betalt vil bli refundert. Vi påtar oss imidlertid ikke noe ansvar for eventuelle følgeskader som oppstår som følge av avlysning.

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av din bruk av Nettstedet. Vi gir ingen garantier for at Nettstedet vil være tilgjengelig eller at informasjonen som er publisert på Nettstedet vil være nøyaktig, pålitelig eller fullstendig.

Personvern

Vi tar personvern på alvor og samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vennligst se vår personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysningene dine.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som er utenfor vår kontroll. Vi tar ikke ansvar for innholdet på disse nettstedene eller eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av din bruk av disse nettstedene.

Endringer av vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst og uten forhåndsvarsel. Endringene vil tre i kraft umiddelbart etter publisering på Nettstedet. Du er ansvarlig for å sjekke vilkårene jevnlig for eventuelle endringer.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om disse vilkårene og betingelsene, vennligst kontakt oss på e-post: svenerikREMOVE@designfoto.no

Alle priser nevnt i disse vilkårene er ekskl. mva.