Sven Erik Larsen
Nystadveien 19B
3967 Stathelle
+47 921 20 111
svenerikREMOVE@designfoto.no

Grafisk Design

Vi tilbyr en bred variasjon av grafiske design-tjenester som inkluderer alt fra logo-design til utforming av profilering- og markedsføringsmateriale som visittkort, brosjyrer, postere, bildekor og mye mer.

Vår spesialisering ligger innen logodesign, hvor vi tar hensyn til din merkevares verdier, målgruppe og personlighet for å skape en logo som ikke bare ser bra ut, men som også kommuniserer budskapet ditt tydelig.

Her vil vi gjerne dele vår egen brand guide som omhandler vår egen logo. Vi håper at dette eksempelet vil inspirere deg til å tenke kreativt og strategisk omkring ditt eget visuelle uttrykk, og at du vil se verdien i å ha en godt gjennomtenkt brand guide for din bedrift.

Våre brandeguider lages for nett tilpasset alle typer enheter, slik at optimal visning er sikret for alle besøkende. Vi sørger for brandeguide for et varemerke du allerede har, eller så designer vi gjerne en ny logo for deg. Og med enkel nedlasting, kan alle ansatte og kunder hente ressursene de trenger med en gang, rett fra nettsiden.

Logo

En bra logo er enkel og lett gjenkjennelig, slik at den kan skille seg ut og være lett å huske blant mange andre merker. Den bør også være relevant for merket eller selskapet den representerer, og gi en positiv og gjenkjennelig assosiasjon til merket eller produktet.

Alternativ logo

En alternativ logo bør være gjenkjennelig som en del av merket, enkel og relevant for formålet den skal brukes til. Designelementer fra hovedlogoen kan brukes for å opprettholde en visuell sammenheng, samtidig som det kan eksperimenteres med forskjellige farger, størrelser eller formater for å tilpasse seg det spesifikke bruksområdet.

Logomerke

Et logomerke, også kjent som en symbollogo, er en logo som består av et ikon eller et grafisk element som representerer merket eller selskapet, vanligvis uten å inkludere navnet på merket i selve logoen. For at et logomerke skal være bra, bør det være enkelt og lett å gjenkjenne, selv uten navnet på merket.

Sikker sone

Sikkersonen rundt en logo bør være proporsjonal med størrelsen på logoen og skape en klar avstand mellom logoen og andre elementer. Sørg for at det alltid er nok luft rundt logoen, med absolutt minimum tilsvarende X.

Ikke gjør dette

Riktig bruk av logoen er viktig for å opprettholde et profesjonelt, rent og estetisk uttrykk. Logoen skal brukes konsekvent på tvers av alle plattformer og applikasjoner, og aldri endres eller modifiseres på noen måte. 

Rotasjon

Ikke roter eller snu på logoen

Modifisering

Ikke strekk, forskyv eller endre logoen eller enkeltelementer

Farge

Ikke bruk andre farger enn de som er spesifisert i retningslinjene

Filtre

Ikke benytt filtre

Bakgrunnsfarge

Ikke bruk bakgrunnsfarger som gjør logoen vanskelig å se

Bildebakgrunn

Ikke bruk bilder som gjør logoen vanskelig å skille fra bakgrunnen

Mønstre

Ikke bruk mønstre bak logoen

Fargeprofil

Fargeprofilen i en branding guide er en viktig del av å skape en sterk merkevareidentitet. Hensikten med fargene er å skape en gjenkjennelig og sammenhengende visuell stil som kommuniserer merkets verdier og personlighet på en konsistent måte på tvers av alle plattformer og kanaler. 

Amaranth
Rød

HEX   #E82247
RGB   232  34  71
CMYK   0  0,85  0,69

Tangaroa
Blå

HEX   #03253A
RGB   3  37  58
CMYK   0,95  0,36  0  0,77

Sølv
Grå

HEX   #C1C1C1
RGB   193  193  193
CMYK   0  0  0  0,24

Denim
Blå

HEX   #0956B4
RGB   9  86  180
CMYK   0,95  0,52  0  0,29

Eple
Grønn

HEX   #63BF37
RGB   99  191  55
CMYK   0,48  0  0,71  0,25

Fonter

Riktig valg av fonter er viktige for å opprettholde en enhetlig og gjenkjennelig visuell identitet for en merkevare. De kan bidra til å formidle merkevarens personlighet og stil. Det er viktig å velge fonter som er leselige og passer til formålet, samtidig som de skiller seg ut og er unike for merkevaren. En god fontprofil kan bidra til å bygge tillit og lojalitet hos kundene ved å skape en konsistent og profesjonell merkevareopplevelse.

Montserrat

Regular / Light

Aa

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå

1234567890

Aa

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå

1234567890

Montserrat

Heavy / Bold

Aa

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå

1234567890

Aa

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå

1234567890

Open Sans

Regular / Light

Aa

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå

1234567890

Aa

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå

1234567890

Open Sans

Ultra Bold / Bold

Aa

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå

1234567890

Aa

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå

1234567890

Fontstørrelser

Merk at forhåndsvisningen under tilpasses enheten du ser den på.

 

H1

Montserrat
Tung (900)
Skrivebord: 4.209rem/67.34px
Nettbrett: 3.052rem/48.83px
Mobil: 2.488rem/39.81px

Bears, beets, Battlestar Galactica.

H2

Montserrat
Ultra fet (800)
Skrivebord: 3.157rem/50.52px
Nettbrett: 2.441rem/39.06px
Mobil: 2.074rem/33.18px

Me think, why waste time say lot word, when few word do trick.

H3

Montserrat
Fet (700)
Skrivebord: 2.369rem/37.90px
Nettbrett: 1.953rem/31.25px
Mobil: 1.728rem/27.65px

Whenever I’m about to do something, I think, ‘Would an idiot do that?’ and if they would, I do not do that thing.

H4

Montserrat
Fet (700)
Skrivebord: 1.777rem/28.43px
Nettbrett: 1.563rem/25.00px
Mobil: 1.44rem/23.04px

I’m not superstitious, but I am a little stitious. Through concentration, I can raise and lower my cholesterol at will.  

H5

Montserrat
Fet (700)
Skrivebord: 1.333rem/21.33px
Nettbrett: 1.25rem/20.00px
Mobil: 1.2rem/19.20px

Why tip someone for a job I’m capable of doing myself? I can deliver food, I can drive a taxi, I can and do cut my own hair. I did however, tip my urologist, because I am unable to pulverize my own kidney stones. I am ready to face any challenges that might be foolish enough to face me. 

H6

Montserrat
Vanlig (400)
Skrivebord: 0.75rem/12.00px
Nettbrett: 0.8rem/12.80px
Mobil: 0.833rem/13.33px

Would I rather be feared or loved? Easy. Both. I want people to be afraid of how much they love me. There’s too much wrong with this to even know where to begin. Oh, it is on, like a prawn who yawns at dawn. I’m an early bird and a night owl. So I’m wise and I have worms. I talk a lot, so I’ve learned to tune myself out. The worst thing about prison was the Dementors.
If I don’t have some cake soon, I might die. I learned a while back that if I don’t text 911, people do not return my calls. But now people always return my calls because they think something horrible has happened. Fool me once, strike one. Fool me twice, strike three. Occasionally, I’ll hit somebody with my car. So sue me. No, don’t sue me.

 

 

Brødtekst

Open Sans
Vanlig (400)
Skrivebord: 1rem/16.00px
Nettbrett: 1rem/16.00px
Mobil: 1rem/16.00px

You only live once? False. You live every day. You only die once. I guess I’ve been working so hard, I forgot what it’s like to be hardly working. My philosophy is basically this, and this is something that I live by, and I always have, and I always will: Don’t ever, for any reason, do anything, to anyone, for any reason, ever, no matter what, no matter where, or who, or who you are with, or where you are going, or where you’ve been, ever, for any reason whatsoever.

Vil du ha din egen brandeguide?

Få et profesjonelt og skreddersydd grafisk design som skiller deg ut fra konkurrentene! Kontakt oss nå for å starte din merkevares reise med en logo og brandeguide som representerer dine verdier og kommuniserer budskapet ditt på en tydelig måte.